Lähi-Tapiola

Granlund Manager mahdollistaa ostopalveluiden vaivattoman ja tehokkaan johtamisen

Ylläpidon johtamisen tehtävänä on huolehtia kiinteistön toimintojen ja palvelujen järjestämisestä sekä luoda ja ylläpitää optimaaliset ja tarkoituksenmukaiset toimintaolosuhteet vuokralaisille. Näiden asioiden johtamisen välineeksi LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on ottanut Granlund Manager -järjestelmän käyttöönsä.

Granlund Manager on mahdollistanut ostopalveluiden vaivattoman ja tehokkaan johtamisen. Sen avulla on määritelty kumppanuuksien toimintaa ohjaavat ja seuraavat mittaristot. Hankintatoimessa järjestelmä on mahdollistanut mm. yhdenmukaisen kiinteistöpalveluiden kilpailuttamisen. Toiminnan tehostumisen lisäksi on näin pystytty parantamaan merkittävästi kiinteistönhoidon laatua. Energiankäytön hallinnassa on useamman tahon aktiiviseurannan avulla tehostettu energiankäyttöä ja saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä.

Toimitusjohtaja Vesa Immonen Lähi-Tapiola Kiinteistövarainhoito Oy 

”Tiedolla johtamisen merkitys korostuu verkostoituneessa toimintaympäristössä. 

Vertailimme vaihtoehtoja ja valitsimme ylläpidon johtamisen työkaluksi meille parhaan – Granlund Manager -järjestelmän.”