Tiedä, mitä johdat.

Tee oikeita päätöksiä

Granlund Manager tekee tiedolla johtamisesta helppoa - ohjelmisto tarjoaa sinulle kiinteistöstäsi ajantasaista tietoa, joka tuo toimintaasi läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta. 

Mobiili kulkee mukana

Granlund Manager toimii mobiilisti ja tarjoaa tietoa siellä, missä sitä oikeasti tarvitaan. Mobiili mahdollistaa paikasta riippumattoman työtehtävien vastaanoton ja toimenpiteiden raportoinnin. Paikasta riippumaton palvelu vähentää turhaa liikkumista ja helpottaa tiedon kulkemista ihmiseltä toiselle. Se nopeuttaa reagointia ja mahdollistaa tehtävien priorisoinnin, mikä näkyy tilan käyttäjälle parempana toiminnan laatuna.

Kasvaa tarpeesi mukaan

Jokainen Granlund Managerin osa on oma kokonaisuutensa. Osat ovat liitettävissä toisiinsa käyttäjien tarpeen mukaan. Granlund Manager tarjoaa käyttäjille juuri hänen tarpeitaan vastaavan palvelukokonaisuuden.

Ohjelmistokehitys kuuntelee, mitä asiakas tarvitsee

Ohjelmistokehitysosastomme vastaa ohjelmistotuotteidemme kehityksestä ja työskentelee tiiviissä yhteistyössä liiketoimintayksiköiden asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan, että ohjelmistokehitys tuottaa mahdollisimman hyvät ratkaisut vastaamaan asiakkaiden vaatimuksia.

Asiakashyödyt

  • Tiedolla johtaminen: kaikki ylläpitotieto yhdessä paikassa
  • Jatkuva raportointi
  • Suunnitelmallinen ja hallittu ylläpito
  • Kunnossapidon hallinta pitkällä aikavälillä
  • Energiankulutuksen seuranta, hallinta ja optimointi
  • Integrointimahdollisuus muihin järjestelmiin